Карта профільного навчання

 

КАРТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 1 «НАДІЯ»

Особливості навчання в Бердянській гімназії № 1 «Надія»

Бердянська гімназія №1 „Надія” – інноваційний навчальний заклад адаптаційного типу, Школа культури здоров’я, член Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня, інформаційно-освітній центр з розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, дійсний член Всеукраїнської асоціації Шкіл майбутнього, ресурсний центр Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з формування професійної компетентності педагогів.Станом на 01.01.2014 року в гімназії навчається 241 учень. За підсумками I семестру 2013-2014 н.р. на високому рівні навчаються 23 учня (11%), на достатньому рівні – 129 учнів (67,2%), на середньому рівні – 40 учнів (20,8%).

 Ефективність роботи навчального закладу в процесі інтенсивного навчання та підтримки здоров’я учнів забезпечує педагогічний колектив досвідчених висококваліфікованих спеціалістів, серед яких 61% має вищу категорію та звання «вчитель-методист», «старший вчитель», 28% відмінників освіти України.

У гімназії функціонує 17 предметних та наукових гуртків і студій, що відвідує 43% учнів. Це надає навчально-виховному процесу самобутності, неординарності, багатогранності, позитивно впливає на психоемоційну сферу гімназистів,  створює реальну можливість трансформувати знання, уміння й навички у ключові компетентності.

Робота гімназійних гуртків, клубів та студій таких як: студія декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, різьблення), історико-етнографічна студія, музей гімназії, клуби «Співдружність», «Школа самоврядування», «Дивослово», «Правознавство», «Еврика», спортивний гурток, книжково-інформаційний гурток, спрямована на розвиток творчого потенціалу учнів, їх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб учнів у реалізації їх особистості, залучення якомога більше гімназистів до різноманітних видів діяльності.

Профільне навчання в гімназії

 В гімназії з 1 по 9 класи поглиблено вивчається англійська мова. Ефективним засобом диференціації освіти в старшій школі є профільне навчання (іноземна філологія та математичний), яке забезпечує більш глибоку підготовку старшокласників у ті галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності. З метою свідомого вибору напряму профільного навчання здійснюється допрофільна підготовка(введення курсів за вибором).

Математичний профіль:

 — Обчислення в системах комп’ютерної алгебри

 — Методи розв’язання рівнянь та нерівностей

2fc70b_07951d3eccfa4380814f43014115bb99.jpg_srz_434_266_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

 — Література Англії та США

 — Країнознавство

 — Технічний  переклад