Інформатизація

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Гімназія – складна система з розгалуженими внутрішніми й зовнішніми зв’язками, діяльність якої потребує упорядкованості інформаційних потоків, що дозволяє полегшити доступ до необхідної оперативної інформації всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
У 2007 році були розроблені Заходи щодо інформатизації та комп’ютеризації гімназії на 2007-2010 роки, які були затверджені наказом від 28.02.2007 року № 21.
У 2009 році в гімназії було розроблено «Програму розвитку моделі «Школа культури здоров’я – Школа майбутнього» на 2009-2014 роки» до складу якої увійшов Проект «Модель інформатизація освітнього простору». Стратегічна мета якої: створення ефективної моделі внутригімназійної інформаційної системи, що дозволяє підвищити інформаційну культуру учасників освітнього процесу, створює умови для співробітництва й співтворчості.
У 2011 році продожено активну роботу з реалізації регіональної та гімназійної програм (накази від 02 вересня2011 року № 77 «Про продовження реалізації регіональної програми інформатизації», від 06 вересня 2011 року № 80 «Про проведення року з інформатизації»).
У серпні 2015 року розроблено та затверджено «Програму інформатизації Бердянської гімназії №1 «Надія» а 2015-2018 роки» (протокол педагогічної ради №1 від 31.08.2015, наказ від 31.08.2015 № 101), метою якої є перехід на якісно новий рівень системи технічного та методичного забезпечення єдиного інформаційного простору гімназії, інформаційних технологій та дистанційного навчання, системи формування інформаційно-комунікаційної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу.
З 1 вересня 2013 року у Бердянській гімназії № 1 «Надія» було розпочато реалізацію Національного проекту «Відкритий світ» (http://www.educom.ua/uk-ua/about/). Вона стала одним з двох загальноосвітніх закладів Запорізької області, на базі яких було впроваджено проект (наказ МОН України від 29.03.2013 № 045-07/385 «Деякі питання впровадження національного проекту «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв’язку четвертого покоління»). Проект передбачав перехід системи освіти в Україні на якісно новий рівень шляхом запровадження в освітній процес сучасних технологій, це дозволило забезпечити заклад сучасними педагогічними програмними засобами, сприяло підвищенню рівня володіння ІКТ педагогічними працівниками, виробленню правил і процедур розроблення, модернізації та використання навчальних та методичних матеріалів на основі ІКТ.


Важливу роль у зазначених процесах відіграє професійна майстерність вчителя, його особиста фахова підготовка, вміння користуватися комп’ютером. Тому вчителі гімназії пройшли поетапну навчально-тренінгову підготовку з різноманітних ІТ-технологій. Аналіз підготовки (за останні п’ять років) педагогічних кадрів оволодінням ІКТ показав, що з 32 вчителів 9 вчителів пройшли курси «Основи ІКТ», 11 – курси за програмами «Intel – навчання для майбутнього» та «Intel – шлях до успіху», 15 – « Веб 2.0», 17 – тренінг «1 учень – 1 комп’ютер». Заступник диреткора ПроценкоЛ.Л. має сертифікат тренеріа «1 учень – 1 комп’ютер».
З метою підвищення ефективності методичної роботи, повної реалізації запитів педагогів створено єдиний інформаційний простір.
Постійно поповнюються:
— база даних з відстеження результатів навчання;
— база даних про випускників гімназії;
— соціальний паспорт гімназії;
— предметні презентації;
— електронні дидактичні матеріали з предметів.
Адміністрацією гімназії за допомогою комп’ютерних технологій здійснюється вивчення:
— нормативних документів управління освіти, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу;
— результативність роботи вчителя;
-рівня навченості учнів;
— психолого-педагогічних проблем навчання і виховання гімназистів;
— актуального педагогічного досвіду роботи педагогів з інших навчальних закладів міста, області та інших регіонів України.

Всі вчителі постійно застосовують ІКТ при підготовці до уроків, на елективних курсах, у проектній діяльності та позакласній роботі: підготовка дидактичних матеріалів, створення презентацій, використання тестових оболонок, електронних підручників та енциклопедій тощо. Учителями та учнями розробляються спільні проекти. Використовуються ІКТ і для роботи з батьками: розсилки матеріалів електронною поштою, проведення online-анкетування, підготовка презентацій для батьківських зборів і засідань батьківського клубу, ведення бази даних оцінок і відвідуваності тощо. З 2014 року у віртуальному просторі розпочато створення гімназійної блогосфери – функціонують блоги вчителів, класних керівників і класоводів, психолога й педагога-організаора. У 2015 році на базі можливостей хмарної платформи Google Apps Education Edition відкрита «Віртуальна учительська гімназії».

З метою поширення досвіду роботи гімназії з інформатизації було проведено практичний-семінар для заступників директорів «Створення блогу» в рамках підготовки методичних матеріалів до обласної педагогічної виставки. У січні 2015 року проведено науково-практичний семінар для директорів навчальних закладів міста: «Мультимедійні системи навчання: опанування, перші здобутки та перспективи розвитку», на якому представлено досвід роботи вчителів різних дисциплін:
— Робота з нетбуками на уроках англійської мови;
— Модель «1 учень: 1комп’ютер»;
— Технології SMART-notebook на уроках історії;
— Мультимедійні засоби навчання на уроках української мови та літератури;
— Використання графічних редакторів на уроках математики;
— Формування пізнавального інтересу учнів на уроках англійської мови за допомогою он-лайн ресурсів;
— Використання мультимедійних технологій у початковій школі в межах проекту «Інтелект України»;
— Медіа-інформаційна грамотність учнів: ігрові технології – «Медіазнайко»;
— Створюємо блог разом.
Таким чином, інформатизація сьогодні — це нагальна необхідність часу. Процес інформатизації в якому гімназія досягла значного успіху вимагає постійного вдосконалення, тому перед колективом гімназії стоять наступні завдання:
— Подальше використання інформаційних ресурсів мережі Internet, електронних освітніх ресурсів у організації пізнавальної діяльності учнів на уроці, при організації проектної та дослідницької діяльності і в позакласній виховній роботі.
— Діагностика вчителями навчальних досягнень і рівня вихованості учнів як складова частина моніторингу освітнього простору гімназії засобами ІКТ.
— Дистанційна освіта учнів і педагогів, підвищення кваліфікації в галузі ІКТ.
— Розробка вчителями власних та ефективне використання існуючих цифрових освітніх ресурсів (власних сайтів і блогів).

     

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *