Дослідно-експериментальна робота

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 25.12.08 № 1203 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі гімназії № 1 «Надія» м. Бердянська Запорізької області» проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Управління процесом формування компетентної особистості інноваційного навчального закладу Школи майбутнього».
Метою дослідження було визначення особливостей адаптаційного управління компетентнісно-орієнтованого навчання гімназистів у Школі майбутнього засобами впровадження повного циклу технології профільного і розвиваючого навчання; теоретичне обґрунтування її змістовно-функціональних компонентів та експериментальна перевірка педагогічних умов, методів і засобів застосування сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі, які забезпечують формування здорової компетентної соціально зрілої особистості.
Завдання дослідно-експериментальної роботи:
— впровадити в практику адаптивне і рефлексивне управління педагогічним колективом гімназії;
— формувати ключові компетентності гімназистів на підставах запровадження профільного і розвивального навчання;
— сприяти розвитку профорієнтаційної домінанти гімназистів в системі виховання здорової компетентної особистості;
— забезпечити умови для зростання творчої особистісної компетентності вчителя як підґрунтя для продуктивної інноваційної діяльності;
— створити розгалужену систему зв’язків з батьками, державними і громадськими установами, що сприяють соціалізації особистості гімназиста;
— сформувати компетентну особистість, яка готова до самореалізації в різних сферах життєдіяльності та в мінливих соціально-економічних умовах на основі фізичного, морального та інтелектуального її розвитку.
В основу реалізації головної ідеї дослідно-експериментальної роботи покладена концептуальна модель С. В. Кириленко та В. П. Сергієнко «Школа майбутнього». Вона складається з координаційного блоку «Школа як єдиний модуль», утвореного управлінським, дидактичним, виховним, науково-методичним і громадсько-педагогічним модулями, а також із функціонального блоку «Особистість як цілісність» з кінцевим результатом діяльності – здорова компетентна соціалізована особистість випускника гімназії.
Педагогічним колективом було вивчено та проаналізовано передовий педагогічний досвід із проблеми дослідно-експериментальної роботи, створено інформаційний банк з теми дослідження.
Головні положення та результати експериментальної роботи знайшли відображення у доповідях на:
— Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Будуємо Нову школу – Школу майбутнього» (Київ, 2011);
— «Від побудови інноваційної системи навчально-виховного процесу – до творчого зльоту – Школи майбутнього» (Київ, 2011);
— «Управління процесом формування компетентної особистості інноваційного навчального закладу – Школи майбутнього» (Київ, 2012);
— «Духовно-моральне виховання в Бердянській гімназії № 1 «Надія»» (Київ, 2013);
— міських серпневих конференціях працівників освіти (2013, 2014 рр.);
— на засіданнях міських методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників.
На базі гімназії проведено семінари-практикуми:
— директорів шкіл (2011, 2014 рр.);
— заступників директорів з навчально-виховної роботи (2013 р.);
— заступників директорів з науково-методичної роботи (2012, 2014 рр.)
У рамках Міжнародної конференції з валеології (Харків, 2012 р.), педагогічні працівники та представники громадських структур гімназії провели майстер-клас «Школа культури здоров’я – від сьогодення до майбутнього», на якому ознайомили присутніх зі здобутками та перспективами управління навчальним закладом:
— моніторингом оздоровчої функції гімназії;
— науково-методичною роботою з педагогічним колективом як запорукою формування здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу;
— роллю батьків у підтримці й розвитку валеологічного середовища гімназії;
— психологічним супроводженням особистості гімназиста в процесі соціалізації;
— роботою гімназійного самоврядування.
Досвід роботи гімназії представлено на Міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти» (2009, 2011, 2015 рр.) та виставці «Інноватика в освіті України» (2012 р.).
Результати дослідно-експериментальної роботи висвітлено в часописах:
— «Світ виховання» (№ 3, 2011 р.);
— «Рідна школа» (червень 2014 р.);
— узагальнено в навчально-методичному посібнику «Школа культури здоров’я: від сьогодення до майбутнього» (2012 р.)
За підсумками науково-дослідної роботи гімназії 13 березня 2015 р. проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Державно-громадське управління розвитком гімназії в умовах інноваційних змін», на якій обговорювались:
питання державно-громадського управління розвитком гімназії в умовах інноваційних змін;
основні напрями розбудови навчально-виховного процесу Школи майбутнього; створення інноваційного освітнього простору як основи якісного навчання;
громадянсько-патріотичного виховання та психолого-педагогічного супроводу Школи майбутнього.
Проведення дослідно-експериментальної роботи дало підстави стверджувати, що:
— створено всі умови для успішного функціонування моделі Школи майбутнього як цілісної соціально-педагогічної системи;
— забезпечено постійне зростання рівня професійної компетентності вчителів гімназії;
— забезпечено сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психічного та соціального розвитку учнів, досягнення ними ключових компетентностей на високому рівні, створено умови для їх індивідуального розвитку;
— розроблено й апробовано алгоритм конкретної взаємодії педагогів і учнів у конкретно окресленому часі та просторі;
— на основі комплексних діагностично-корекційних заходів упроваджено систему управління пізнавальною діяльністю учнів на конкретних навчальних заняттях;
— налагоджено прямі зв’язки з батьками, позашкільними закладами й установами для подальшого навчання, виховання та соціалізації гімназистів.

     

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *